ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 5/11/2019
Τίτλος: Ανακοίνωση για το μάθημα "Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων"
Περιγραφή: Το μάθημα «Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων» του 9ου εξαμήνου με τον κ. Παντελή σήμερα Τρίτη 5/11/2019 θα ξεκινήσει στις 14:45μ.μ. στην αίθουσα Προκάτ Α3.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή