ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


19/10/2020 Σίτιση φοιτητών/τριών παλαιοτέρων ετών >>>
13/10/2020 Πρόγραμμα Γερμανικής Γλώσσας >>>
13/10/2020 Προθεσμία δήλωσης Διπλωματικής Εργασίας στη νέα πλατφόρμα του Τμήματος >>>
12/10/2020 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Σίτισης Πρωτοετών Φοιτητών >>>
12/10/2020 Παράταση προθεσμίας δήλωσης μαθημάτων >>>
11/10/2020 Ανακοίνωση για το Μάθημα Προγραμματισμός Η/Υ >>>
8/10/2020 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ >>>
8/10/2020 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ >>>
8/10/2020 Παρουσίαση πλατφόρμας για διπλωματικές εργασίες >>>
8/10/2020 Οδηγίες προς φοιτητές όλων των ετών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση >>>
7/10/2020 Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών >>>
6/10/2020 Δικαιούχοι φοιτητές δωρεάν σίτισης (παλαιοτέρων ετών) έως 22-12-2020 >>>
5/10/2020 Ανακοίνωση για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών >>>
5/10/2020 Ανακοίνωση για το μάθημα "Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα" >>>
2/10/2020 Ανακοίνωση για το μάθημα των Ιταλικών >>>
2/10/2020 Ανακοίνωση για το μάθημα «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» >>>
1/10/2020 Αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα για το μάθημα "Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς" >>>
29/9/2020 Ανακοίνωση για το μάθημα "Μηχανική των Κατασκευών" >>>
29/9/2020 Ανακοίνωση για το μάθημα "Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς" >>>
28/9/2020 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ >>>
Go to page:2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18